Strony

środa, 15 sierpnia 2018

Bobrowa Dolina bez bobrów?

Naturalne zbiorniki wodne nie są zbyt częste w krajobrazie Pogórza Karpackiego, nie brakuje tu jednak sztucznych stawów i zbiorników użytkowanych w rożnych celach. Kilka malowniczych stawów stanowi niewątpliwą ozdobę uroczyska „Bobrowa Dolina”. 

niedziela, 5 sierpnia 2018

Wzgórza Łuczycko-Jaksmanickie - skarb zalesiony

Bolesław Kotula (1849-1898), polski botanik, zoolog, nauczyciel gimnazjalny we Lwowie i Przemyślu, botanik, entomolog i malakolog badacz flory  Tatr  i Alp tak napisał niegdyś o florze okolic Przemyśla: „Okolica pagórkowata jest po większej części w uprawną role zamieniona, wśród której tu i ówdzie miedze i stoki zbyt strome zachowały florę pierwotną, florę kwiecistych stoków, przypominających pod niejednym względem florę Podola”

sobota, 21 lipca 2018

Bubniszcze - skalny Manhattan

Jeśli zgrupowanie ostańców piaskowcowych  osiągających maksymalną wysokość 15 metrów i zajmujące około 15 hektarów w lesie pod Ciężkowicami klik> zasługuje na miano Skamieniałego Miasta, to ciągnący się na długości kilometra pas form skalnych  we wsi Bubniszcze, w kształcie wież i baszt sięgających wysokości 46 metrów, śmiało nazwać można skalnym  Manhattanem.

czwartek, 28 czerwca 2018

Golesz - stare zamczysko

Ostańce piaskowcowe poniżej zamku
Pół mili za Kołaczycami ku południowi na górze skalistej Zamczyskiem zwanej pośród jodłowego lasu stérczą gęstémi krzewy porosłe ruiny upadłego zamku z czasów jeszcze jak się zdaje Łokietka lub Kazimiérza Wielkiego. Nie można dociec ani nazwy ani założyciela jego, ale wszelkie podobieństwo domyślać się każe, że był spółczesnym równie po dziś dzień w gruzach leżącego o trzy mile ztąd oddalonego zamku Odrzykonia, że były niegdyś obadwa obronne i wspaniałe, czego dowodem są jeszcze owe siłą czasu nie tyle zniszczone odrzykońskie ruiny i że według podania niejaki czas w bliskiej familijnej styczności zostawały. W ostatnich czasach był właścicielem Nawsia Achilles Johannotte, jego zajęła wielce owa romantyczno-dzika okolica; założył tu więc miłe przechadzki wraz z domkiem porządnym dla rozrywki i wiele innych przydał ozdób, ale wszystkie te zakłady zniszczały z śmiercią założyciela, imię tylko Johannotte nie poszło w niepamięć, odtąd bowiem zowią to ustronie Żanotówką. Treść do niniejszej powieści podał mi przed pięcią laty podeszły tamtejszy wieśniak.

poniedziałek, 7 maja 2018

Dwór obronny w Trójcy czy Jamnej?

W dzisiejszej Trójcy najczęściej fotografowanym obiektem jest kapliczka przy ujściu Jamninki do Wiaru. Mniej znanym obiektem są położone tuż obok ślady obiektu nazywanego szlacheckim dworem obronnym w Jamnej Dolnej klik> lub fortyfikacjami ziemnymi w Trójcy z XVI i XVII wieku klik>
Gdzie istotnie położony jest ów obiekt, z jakiego okresu pochodzi i czy faktycznie spełniał rolę obronną? Popatrzmy co mówią źródła.