Strony

wtorek, 1 listopada 2011

Z Aurory Leigh Elizabeth Barrett Browning

Earth's crammed with heaven;
And every common bush afire with God;
But only he who sees takes off his shoes;
The rest sit round it and pluck blackberries.


Tej Ziemi krąg i każdy byt
jest pełen Twojej chwały
Lecz tylko ten co patrzy w głąb
zdejmuje swe sandały

I gorejącym krzewem liść
jesienią porudziały
Lecz tylko ten co patrzy wzwyż
zdejmuje swe sandały

Tarniny cierń odziany w biel
jak Chrystus zmartwychwstały
Lecz tylko ten co widzi sercem
zdejmuje swe sandały

Człowieczy strzęp ciśnięty w kąt
w nim także jesteś cały
Synu Dawida ulituj się
by oczy me przejrzały

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz