Strony

sobota, 14 kwietnia 2012

Pracujemy do 67 roku... życia?

Według danych WHO  Polska zajmuje 28 miejsce w Europie ze względu na oczekiwaną długość życia (w całej populacji: 75 lat, w tym: mężczyźni 71 lat, kobiety 79 lat).
“With age comes wisdom, but sometimes age comes alone.” Oscar Wilde
W swobodnym tłumaczeniu "Mądrość przychodzi z wiekiem. Często jest to wieko od trumny"
Parafrazując nieco "Zasłużony odpoczynek przychodzi z wiekiem - niekoniecznie wiekiem emerytalnym"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz