Strony

piątek, 7 września 2018

Jureczkowa - słone źródła i paskudni Austriacy

Sól kruszcowa i sól warzona
W różnych opracowaniach i  przewodnikach turystycznych często można spotkać się ze stwierdzeniem, że austriackie władze Galicji w okresie rozbiorów  zasypywały słone źródła, lub przynajmniej zabraniały czerpania słonej wody wprowadzając monopol solny.  Te stwierdzenia obarczone są według mnie sporymi nieścisłościami. Błędy te są jednak na tyle powszechne, że pozostaje chyba jedynie jak mówią Austriacy Erzähl’s im Salzamt (poskarżyć się w urzędzie solnym klik>)

sobota, 1 września 2018

Tajne warzelnictwo soli i kradzieże leśne na Huculszczyźnie - spostrzeżenia i wnioski

Jednym z najciekawszych zakątków naszej Rzeczypospolitej jest jej południowo-wschodni kraniec, wciśnięty wysokim pasmem górskim pomiędzy Czechosłowację a Rumunię. Ta połać ziemi, Huculszczyzna, dzięki swym przepięknym widokom górskim oraz szczególnym powabom regionalnym, ściąga ku sobie turystów i uczonych, którzy badają Huculszczyznę, zwłaszcza pod względem etnograficznym i geologicznym. 
Pakowanie hurmanów (topek) w salinie w Kosowie (przełom XIX/XX w.)

sobota, 25 sierpnia 2018

Widok z Liwocza

Widok z Liwocza na wieś Brzyska i dalej na wschód
Liwocz to najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim (562 m n.p.m.) położone na terenie wsi Brzyska. Góra najbardziej dziś znana  z wieży widokowej zwieńczonej krzyżem i z sanktuarium u podstawy  oraz drogi krzyżowej wykonanej przez metaloplastyka Ormianina Arama Shakhbazyana.
110 lat temu ks. Władysław Sarna, społecznik, historyk i etnograf tak opisywał tę okolicę w swym dziele "Opis powiatu jasielskiego"

środa, 15 sierpnia 2018

Bobrowa Dolina bez bobrów?

Naturalne zbiorniki wodne nie są zbyt częste w krajobrazie Pogórza Karpackiego, nie brakuje tu jednak sztucznych stawów i zbiorników użytkowanych w rożnych celach. Kilka malowniczych stawów stanowi niewątpliwą ozdobę uroczyska „Bobrowa Dolina”. 

niedziela, 5 sierpnia 2018

Wzgórza Łuczycko-Jaksmanickie - skarb zalesiony

Bolesław Kotula (1849-1898), polski botanik, zoolog, nauczyciel gimnazjalny we Lwowie i Przemyślu, botanik, entomolog i malakolog badacz flory  Tatr  i Alp tak napisał niegdyś o florze okolic Przemyśla: „Okolica pagórkowata jest po większej części w uprawną role zamieniona, wśród której tu i ówdzie miedze i stoki zbyt strome zachowały florę pierwotną, florę kwiecistych stoków, przypominających pod niejednym względem florę Podola”