Strony

niedziela, 25 kwietnia 2021

Szaniec w Stanisławczyku

Widok z SW bastionu na bastion NW, w tle Wzgórza Jaksmanicko-Łuczyckie  klik>
- Okrutnie biegli ludzie sypali te szańczyki - rzekł Wołodyjowski, spoglądając okiem znawcy na roboty. - Rębaczów u nas jest więcej, ale uczonych oficyjerów mniej i w sztuce wojennej zostaliśmy w tyle za innymi.
 - A to czemu? — spytał Zagłoba.
 - Czemu? Jako żołnierzowi, który w jeździe całe życie służył, mówić mi tego nie wypada, ale owóż temu, że wszędy piechota a armaty grunt, dopieroż one pochody, a obroty wojenne, a marsze, a kontrmarsze. Siła książek w cudzoziemskiem wojsku człek musi zjeść, siła rzymskich autorów przewertować, nim oficerem znaczniejszym zostanie, u nas zaś nic to. Postaremu jazda w dym kupą chodzi i szablami goli, a jak zrazu nie wygoli, to ją wygolą…

niedziela, 4 kwietnia 2021

Słonne - A jeźli sól zwietrzeje, czem solona będzie?

Słonne to wioska z jedną z najbardziej "słonych nazw" na Pogórzu. Istotnie zgodnie z encyklopedycznym opisem ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Słone wieś nad Sanem w powiecie brzozowskim, parafia rzymsko-katolicka i urząd pocztowy w Dubiecku (odl. 7 km.), parafia grecko-katolicka w Ruskiej Wsi. Na obszarze wsi jest źródło słone, przy którym dawniej była warzelnia soli. Po jej zniesieniu woda nie przynosi użytku, gdyż straż finansowa nic pozwala mieszkańcom nawet bydła poić przy źródle. Wieś ma 210 mieszkańców (180 rz.-kat., 30 gr.-kat.). Większy obszar zdawna był własnością Krasickich. 

sobota, 13 lutego 2021

Trakcjonity czy turbidyty?

W 1995 roku ówczesny Wojewoda Przemyski powołał stanowisko dokumentacyjne "Trakcjonity z Rudawki". Zgodnie z opisem obiekt ma ochraniać Odsłonięcie sfałdowanych warstw menilitowych ogniwa trakcjonitów z Rudawki (w skarpie potoku). Powierzchnie łupków pokryte jarosytem (ałun żelaza). W stanowisku nieliczne skamieniałości ryb płytkowodnych. Wymiary stanowiska długość: 15 m, wysokość: 4 m.

sobota, 6 lutego 2021

Kopiec w Sierakoścach

Stary park i budynek bramny nieistniejącego zamku Krasickich z XVII wieku
Kopce to temat poruszany na tym blogu przy okazji Sólcy klik> i Przemyśla klik> - w okolicy pozostał jednak jeszcze jeden kopiec do obejrzenia.

piątek, 29 stycznia 2021

Grodzisko Hujsko i dwie cerkwie

 

Z grodziskiem w Hujsku mam taki problem, że właściwie nie wiem jakie miejsce opisywał prof. Kotlarczyk. Do wspominanego artykułu w Acta Archaeologia carpatica z 1969 roku nie udało mi się dotrzeć, gdyż mimo szczerych chęci kolegi archeologa ten tom wyparował z biblioteki uczelnianej. Tablica głosi, że tutaj oto stoimy pod wałami grodziska wczesnośredniowiecznego.