Strony

niedziela, 1 listopada 2020

Piramida w Międzybrodziu

Pisałem niedawno o górze Horodyszcze, gdzie według legendy miała się zapaść pod ziemię cerkiew. Według tej opowieści dzwon z zapadłej świątyni został wyrzucony na przeciwległy Sanu w Międzybrodziu, pod stromą skarpą, na której wznosi się dzisiaj cerkiew Świętej Trójcy. 

niedziela, 18 października 2020

Grodziska dwa, a nawet cztery

Widok na trepczańskie grodziska - od lewej Horodyszcze (429 m n.p.m.), w centrum Horodna (369 m n.p.m.). 
Trepcza jest chyba jedynym miejscem w Polsce, gdzie w odległości 400 metrów zobaczyć można, aż dwa grodziska, a 3 km dalej trzecie na Białej Górze nad Sanokiem. Chociaż początkiem powstania sięgają pradziejów opisane zostały po raz pierwszy stosunkowo późno bo Horodna w 1955 roku klik>, a Horodyszcze (zwane początkowo Fajką) cztery lata później klik>.

sobota, 15 sierpnia 2020

Arłamów trzy razy wysiedlony

Widok na Arłamów

99,99% populacji Arłamów kojarzy się dzisiaj z Kompleksem Hotelowym Arłamów, chociaż ten leży prawie kilometr na zachód od faktycznej granicy wsi o takiej nazwie. W moich niezbyt czasowo odległych wspomnieniach miano to przywołuje obraz rozległych łąk przy granicy z Ukrainą. Przed kilkunastu laty z kolegą Adamem wykonywaliśmy tam inwentaryzację zbiorowisk na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie świeżo po przejęciu z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa terenów zlikwidowanego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Wojskowego Gospodarstwa Rolnego w Kwaszeninie. Podziwialiśmy wówczas bogactwo zbiorowisk nieleśnych od czasu do czasu zauważając zagubione wśród śródłąkowych zadrzewień dość nikłe ślady przedwojennych wsi. 

niedziela, 21 czerwca 2020

Rezerwat Jelenia Karpackiego

Współczesna hodowla zagrodowa jelenia w Bieszczadach
Wędrując po Pogórzu Przemyskim nie tylko w realu, ale równie często palcem po mapie w okolicach nieistniejącej wsi Borysławka potykałem się o napis „Rez. Jelenia Karpackiego”. Oczywiście kojarzyłem go automatycznie z Państwem Arłamowskim.

sobota, 30 maja 2020

Krościenko - blizna po kościele

Krzyż ustawiony na pamiątkę dawnego kościoła w 2006 roku
Krościenko bywa nazywane wioska pięciu kultur. chociaż istotnie do dnia dzisiejszego zamieszkują ją przedstawiciele lub potomkowie kultur dwóch.