Strony

piątek, 9 listopada 2018

Moczarne – było nie minęło?

Widok na dolinę Wetlinę, Dział, dolinę Moczarnego i Pasmo Graniczne ze Smereka
Dzisiaj dolina Moczarnego ma kuszący smak zakazanego owocu, który na legalu można obejść dookoła szlakiem przez Jawornik, Poportną, Pasmo Graniczne, Rawki i Dział. Nieudostępniona do zwiedzania, budzi zainteresowanie, znana szerzej jedynie naukowcom i różnej maści haszczownikom.

środa, 31 października 2018

Pogórskie cmentarze

Opuszczającym świat - ks. Jan Twardowski
Nie przeminie wszystko, nie przeminie -
kwiaty nie pogasną,
choćby przyszło ręce nam złożyć
i po prostu na zawsze zasnąć.

czwartek, 18 października 2018

Moczarne i poszło z dymem

Być może ogień podłożony ludzką ręką pierwszy raz zagroził Puszczy Bukowej w Moczarnem, kiedy pojawili się tutaj neolityczni pasterze ok. 3 tys. p.n.e. klik>;. Ludzie z kręgu KCS pewnie zastali Bieszczady zupełnie odmienne niż dzisiaj. Puszcza Bukowa nie była bukowa tylko świerkowa, gdyż w okresie polodowcowym buk dopiero zaczynał swój powrót. Stąd też z wypalaniem tych borów iglastych mogło być znacznie łatwiej, niż z późniejszym trzebieniem buczyn pod zakładanie osad in cruda radice w XVI wieku.

piątek, 12 października 2018

Rezerwat beniaminek

Nie tak dawno ogłoszono, że  w ostatnich 10 latach na Podkarpaciu powierzchnia obszarów prawnie chronionych o szczególnych walorach przyrodniczych wzrosła aż o 7 tys. hektarów.  Zacząłem zachodzić w głowę skąd ta liczba, skoro według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody utworzono w tym okresie tylko 3 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni nieco ponad 370 ha (+ jeden powiększono o 1 ha), 46 użytków ekologicznych (190 ha), 2 stanowiska dokumentacyjne (o znikomej powierzchni), 1 zespół przyrodniczo krajobrazowy (61 ha). Ustanowiono wprawdzie 440 pomników przyrody, ale te są traktowane jako obiekty punktowe, bez powierzchni.  Nie utworzono żadnej innej krajowej formy ochrony przyrody, powołano za to kilkaset tysięcy hektarów obszarów naturowych, ale tych do tej statystyki najwyraźniej nie wliczono bo dane przedstawiałaby się zupełnie inaczej. Skąd więc te zagadkowe 7 tys. ha?

piątek, 5 października 2018

Moczarne albo przeminęło z wiatrem

Pierwszym przyrodnikom docierającym w powojenne Bieszczady „Puszcza Bukowa” na Moczarnem jawiła się jako relikt pierwotnej Puszczy Karpackiej. Kniei pokrywającej przed wiekami cały potężny łuk górski o długości 1300 kilometrów. Puszczy uszczuplanej przez stulecia zarówno od góry na wysokogórskie pastwiska, jak też od dołu na role i sianożęcia. Przez spławne rzeki i wozami zaprzężonymi w woły dostarczającej miliony kubików drewna mieszkańcom nizin. Chroniącej niezwykłe i jeszcze dotychczas nie w pełni poznane bogactwo pięciu królestw świata ożywionego.